Sonucu Daralt
Kategori
(x)Tarih - Mitoloji
Etiketler
Yayıncı
Fiyat Aralığı
Eser Sahibi
Sıralama : Göster :
Toplam 219 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1
 %  15
Viking Mitleri; Nesir Edda
Nesir Edda İskandinav mitlerinin derlemesi niteliğinde bir eserdir. İzlandalı tarihçi, şair, hukukçu ve siyasal lider Snorri Sturluson 13 yüzyıl başlarında, İskandinav halkları arasında yüzyıllardır şiir formunda anlatılagelen söylenceleri düzyazıya geçirerek bir araya getirmiş ve kitaplaştırmıştır. Herodotos ya da Thukydides Eski Yunan halkları için ne anlam taşıyorsa Snorri Sturluson da İskandinavyalılar için o anlama gelir. Onun sayesinde İskandinav halklarının imgelemine kaydolmuş önemli olaylara ilişki
17 TL. 20 TL.
 %  15
Tamu Fırtınası
Çok sorulan bir sorudur: Acaba evrende yalnız mıyız? Dünyada hala balta girmemiş ormanlar ve ayak basılmamış topraklar varken bu soru: Acaba dünyada yalnız mıyız? Şeklinde olmalıdır. Hiç merak ettiniz mi, neden Türkçe ile Kızılderili dilleri arasında ortak kelimeler vardır? Dünyadaki köklü medeniyetlerin inanç ve kültürlerinde neden bu kadar çok ortak nokta vardır? İnşa edilmesi günümüzde bile zor ve yıllar alabilecek olan piramitler, neden yapılmıştır? Birinci Dünya Savaşı dediğimiz savaş gerçekten de ilk
29.75 TL. 35 TL.
 %  15
Destanlarımız; Genç Tarih Serisi
Budunları anlatırken onların yaşantılarından yansımalar sunar destan. Kültür dokularını açığa çıkarır. Kişi ilişkilerini, kişi yaşantılarını anlatır. Budunların yakın uzak komşuları ile olan bağlarına yer verir. Yağılarından, dostlarından onlarla ilişkilerinden söz eder. Bu yapısı ile tarihe ışık tutar. Destanları tarih doğurmuştur ve bugün tarih destanlardan yararlanır.
7.87 TL. 9.26 TL.
 %  15
Türklerin Kökeni; Genç Tarih Serisi
Köken aranılır. Köken anlatılır. Köken merak edilir. Köken öğrenilmek istenilir. Kökensizlik, köksüzlük, temelsiz ve asılsız olmaktır. Kişi için soysuz olmaktır ki kabullenilmesi zordur ve en kötü hakaretlerden biri olarak kabul edi-lir. Kökensizler bile kendilerine köken icat ederek, uydurma yollar tutarak bir köke dayanmak is-terler. Türkler, köklü bir millettir.
7.87 TL. 9.26 TL.
 %  15
Tanrı'nın Kırbacı Atilla
Günaha batan Hristiyanları cezalandırmak için Tanrı'nın gönderdiğine inanılan Attila'nın hayat hikâyesi... Batılılar tarafından Tanrı'nın kılıcı/kırbacı olarak isimlendirilen Attila, başta Macaristan olmak üzere Turan coğrafyasında en büyük Hun-Türk hükümdarlarından biri olarak kabul görmektedir. Efsanelerle örülmüş hayatı birçok millet tarafından benimsenerek destanlarına alınmıştır. Kimine göre adil, kimine göre gaddar olarak tanımlanan Attila'nın üzerindeki sis perdesi her geçen gün aydınlanmaktadır. Att
21.25 TL. 25 TL.
 %  15
Sapiens'ten Önce İnsan Vardı
Dünden Bugüne İnsan ve Irklara Veda gibi antropolojik çalışmalarıyla tanınan Prof. Dr. Metin Özbek, bu defa kurmaca bir eserle karşımızda. Özbek; duru, akıcı ve sade diliyle, insansız bir dünyadan Sapienslere kadar, insanlık tarihini kadın karakterlerle anlatıyor. Günümüzden 7 Milyon yıl öncesinde Doğu Afrika'da başlayan insan ailesi tarihinin, mücadelelerle dolu milyonlarca yıl süren evriminin sonrasına odaklanan hikâye, 3.3 Milyon yıllık iskeleti Etiyop-ya'da bir göl yatağında bulunan Lusi Hanım'la başl
33.15 TL. 39 TL.
 %  15
Sifon - Su Tesisatçısı Uygarlığı Nasıl Kurtardı
Kalabalık insan topluluklarının kısıtlı alanlarda bir arada yaşamasını mümkün kılan hizmetler nedir diye sorsak, su tesisatından mutlaka söz etmemiz gerekir. Oysa temiz suyu evlerimize kadar ulaştırıp atıklarımızı tahliye eden sistemin modern yaşam için taşıdığı anlam genellikle gözardı edilir. MÖ 3000'de Harappalılar'ın inşa ettiği ilk su tesisatı sisteminden başlayıp Roma hamamlarına, Ortaçağ manastırlarına, saraylardaki tuvalet âdetlerinden kanalizasyon sisteminin var olmadığı Londra'nın zor zamanlarına
20.4 TL. 24 TL.
 %  15
Klasik Yunan ve Roma Mitolojisi
Yunan ve Roma mitolojisinin okurla en etkin buluşması 1855`te Thomas Bulfinch sayesinde olmuştur. Bulfinch`in en büyük dileği, üstün bir yaratıcılığın eseri bu muhteşem öyküleri herkes için keyifli kılmaktı, çünkü ona göre mitoloji bilgisi olmadan, kendi dilimizdeki o zarif edebiyatın bile çoğu ne anlaşılır, ne de takdir görür. Buradan hareketle, yazarın mitolojik hikâyeleri tutarlı bir bütünlük içinde, şiir ve resim sanatından örneklerle süsleyerek ahenkli bir üslupla anlatması, eserinin nesiller boyu geni
30.6 TL. 36 TL.
 %  15
Yunan Mitolojisi Rehber Kitabı; Tanrılar, Canavarlar, Kahramanlar ve Efsanelerin Kökenleri
Yaşadığımız yirmi birinci yüzyılda, Yunan mitolojisinin tınılarıyla etrafımız daimi olarak sarılmış haldedir ve her ne kadar kafayı nadiren yorsak da her zaman mitler hakkında konuşuruz. Truva atlarının bilgisayarlarımızı tehdit ettiği ve Ajax'ın hem bir temizleme ürünü hem de Hollandalı bir futbol takımı olduğu kaotik bir dünyada (Khaos, başlangıçtaki adı) yaşamaktayız. Bir tarafta politikacılar, muhaliflerinin fikirlerini 'masal' (diğer bir deyişle; yalan) olarak değerlendirirlerken diğer tarafta ise medy
50.15 TL. 59 TL.
 %  15
Dinler Tarihine Giriş
Mircea Eliade bir kere daha derin bilgisini ve sentez yapma konusundaki gücünü ortaya koyarak dünyadaki dinlerin anlamlarını ve tarihlerini aydınlatmayı amaçlıyor. Bunun için de dinsel tecrübeyi insanın, geçmişten günümüze kadar pek çok kültürde farklı şekillerde tezahür eden kutsal alan içerisinde yaşama gayreti üzerinden çerçevelendiriyor. Kutsal, güneş ve ay tapımları, su simgeleri, kutsal taşlar, doğurganlık kültleri, yeryüzü ana, yenilenme ayinleri ve ebedi yenilenme miti gibi konuların incelenmesi,
35.42 TL. 41.67 TL.
 %  15
Mitlerin Özellikleri
Mitler dünyanın, insanın ve hayatın doğaüstü bir kökeni ve tarihi olduğunu ve bu tarihin de önemli, değerli ve ibret verici olduğunu muhteşem bir şekilde gösterirler. Eliade bu eserinde, mitlerin varlıklarını son zamanlara dek sürdürdüğü dünyanın değişik yerlerine dağılmış çeşitli toplumları ele alıyor. Bu geleneksel toplumlarda mitlerin yapısını ve işleyişini anlayabilirsek, insan düşüncesinin tarihinin bir aşamasını aydınlatmış olacağız. Çünkü mitler insan davranışları için model oluştururken hayata anla
18.89 TL. 22.22 TL.
 %  15
Dilin Kısa Tarihi
Crystal, yaşayan dillerin sınır tanımadığını ve yeni koşullara seve seve uyum sağladığını bize hatırlatıyor. NTüm dünyadaki dillerin ve kelimelerin zevkini eğlenceli bir üslupla ortaya çıkartıyor. Iain Finlayson, The Times Dilin Kısa Tarihi, dil için yazılmış bir zafer şarkısı. Her zaman açıklayıcı ve merak uyandırıcı. David B. Williams, Seattle Times Hepimizin kanıksadığı mucizeler ve konuşup anlaşabilme yeteneğimiz hakkında düşünmeye başlayacak herkesin eline tutuşturulacak mükemmel bir kitap. Nicho
23.8 TL. 28 TL.
 %  15
Kimlik Mücadelesinde Alevilik
Alevilik nedir? İslamiyetle ilişkisi ne? İslamın özü veya bir mezhebi mi, yoksa özgün bir inanç örneği mi? Alevilik İslamın ilk ayrışmasında mı oluştu, yoksa zorla Müslümanlaştırılan halkların geleneksel inançlarının sentezi mi? Aleviliğin tarihsel ve teolojik kaynakları nelerdir? Aleviliğin gerçek inanç önderleri kimdir? Aleviliğin temel kavramı olan Ali gerçekte neyi ifade ediyor? Geleneksel veya modern dönemlerin bütününde egemenler Aleviliği niye sevmedi, niçin asimile ediyorlar? Alevilik tarihi boyunca
33.15 TL. 39 TL.
 %  15
Fatih Serisi 2 - Fatih'in Gizli Sikkesi
Fatih Serisi'nin ikinci romanı FATİH'İN GİZLİ SİKKESİ, serinin ilk kitabı olan FATİH'İN GİZLİ MABEDİ'ndeki büyük maceranın devamı niteliğinde, aynı hız ve heyecanla akıyor. Geçmişle yirmi birinci yüzyılın arasında dolaşmaktan soluk soluğa kalacak, serinin üçüncü romanını dört gözle bekleyeceksiniz. Büyük Kitap'ın satır aralarına gizlenmiş ikinci sır, Fatih'in özel olarak darp ettirdiği eşsiz güzellikteki yirmi dört ayar bir sikkenin üzerinde yazılıydı. Bu sır öğrenilmedikçe Fatih'in gizlediği üçüncü emanete
16.15 TL. 19 TL.
 %  15
Türk Mitolojik Sistemi 2
Mitoloji yaşanılan bir geçmişin dilde, ritüelde ve tasvirlerde (mağara, kaya üstü, duvar resimleri, ağaç oyması, minyatür, heykelcikler vs.) gerçekleşen diyalektiğidir. Her toplumun millî tefekkürünün, millî psikolojisinin, kendine has özelliklerinin ilk ve esaslı kaynağı mitolojidir. Mitolojinin öğrenilmesi kültürümüzü, ideolojimizi öğrenmek demektir. Başlangıç için Türk mitolojisinin bildiri, makale, kitap halinde araştırılması doğal sayılsa da 21. yy. küreselleşen dünyasında millî kimliğimizi korumak ve
34.85 TL. 41 TL.
 %  15
Zincire Vurulmuş Prometheus
Aiskhylos (MÖ 525?-456): Eski Yunan'ın en önemli tragedya yazarlarındandır. Mitolojik konuların hemen hemen hepsini eserlerinde işlemiştir. Yazdığı 90 tragedyadan sadece 7 tanesi günümüze kalmıştır. Aiskhylos özellikle adaletin gerekliliği üzerinde durmuş, eserlerinin çoğunda hak meselesini konunun ağırlık merkezine yerleştirmiştir. Zincire Vurulmuş Prometheus'da da farklı kuşaklardan tanrılar arasındaki anlaşmazlığı ele almıştır. Tragedyanın kahramanı Olympos tanrılarına başkaldıran titan Prometheus ateşi
7.08 TL. 8.33 TL.
 %  15
Mitoloji; Türk Halk Bilimi İnanç Araştırmaları - IV
Bu çalışmada, Türk kültür coğrafyasının genelinden, halk kültürü-mitoloji, halk kültürü-halk sufızmi içerikli çalışmalardan bir takım örneklemeler yapılarak, Batı Türklüğü mitoloji incelemeleri ele alınmıştır.
15.3 TL. 18 TL.
 %  15
Yunan ve Roma Mitolojisi
Troya Savaşı, Oidipus'un yazgısından kaçışı, İason'un altın postu arayışı, Theseus'un Girit boğasını öldürüşü, Zeus'un kuğu kılığına girmesi, Aeneas'ın Roma kentini kurması... Bunlar ve diğer klasik mitler genellikle karşımıza ayrı ayrı öyküler olarak çıkar, fakat hepsi bir araya gelince, efsanevi savaşları, garip dönüşümleri, ölümsüz kahramanları ve neredeyse her şeye gücü yeten tanrıları konu alan tek bir uzun öykü, okura son derece gerçekçi gelen bir fantezi dünyası oluşturur. Yunan ve Roma Mitolojisi he
34 TL. 40 TL.
 %  15
Türk Mitolojisi
Türk mitoloji, destan ve efsanelerindeki Şifreler diyebileceğimiz, Arketipler ve Motifler, olabildiğince bilimsel kaynaklar referans alınarak çözümlenmeye çalışılan bu eserde, Türk evren tasarımı ve Türk düşünce ve mantık sistemi, Türk yaratılış mitolojileri dediğimiz Altay ve Yakut Türklerinin söylence kültüründeki anlatıları ve bu anlatılarda adı geçen Tanrı ve Tanrıçalar, Göktürk ve Uygur Türeyiş mitolojilerindeki ayrıntılar, bir kozmoloji mit'i olan ve evrenin yaratılışı alegorik bir dille ve şifreli ol
21.25 TL. 25 TL.
 %  15
Göç Destanı; Genç Tarih Serisi
Kişiye budun gerek ki ona bağlansın. Kişiye yurt gerek ki sahiplenip yaşasın. Kişiye töre gerek ki ona uysun. Hem içinde yaşadığı çadırın adıdır yurt, hem de çadırı üzerine kurduğu toprağın adıdır. Göğün altında olması, sahiplenilmesi yeterlidir Türk için. Acun yaratıldı. Türk var oldu acunda. Birçok Türk budun sırası geldiğinde varlık gösterip devlet oldular. Uygur budun, Türk budunlardan biridir. Güçlü, yurt ve töre sahibi bir budun...
7.87 TL. 9.26 TL.
Sıralama : Göster :
Toplam 219 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1