Sonucu Daralt
Kategori
(x)Siyasi Tarih
Etiketler
Yayıncı
Fiyat Aralığı
Eser Sahibi
Sıralama : Göster :
Toplam 17 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1
 %  30
Özbekistan'da Ulus Kimlik - Dış Politika İlişkisi
Kazanlı meşhur Türk-Tatar siyaset adamı Ayaz İshaki, 20. yüzyıl başında geldiği İstanbul'da Osmanlı Türklerinin Rusya İslamları-Rusya'da yaşayan Türk kavimleri hakkındaki bilgilerinin gayet az ve bu bilgilerin doğruluğunun da şüpheli olduğunu ifade ediyor. Ne yazık ki aradan geçen süre zarfında kaydedilen bütün gelişmelere ve Orta Asya Türk Cumhuriyetleri'nin bağımsızlıklarını kazanmalarının üzerinden hatırı sayılır bir zaman geçmesine rağmen bu bilgi noksanlığının tam anlamıyla izale edildiğini söylemek
12.6 TL. 18 TL.
 %  30
Osmanlı-Türk Anayasal Gelişmeleri (1789-1980)
Özünde liberal ve demokratik değişimlerin güvenceye bağlanmasını içeren bu köklü dönüşümlerde, belirleyici rolü feodal-aristokratik kurumlara karşı iktidar mücadelesi veren burjuvaziler oynadı. Elinizdeki kitap, Çokuluslu Osmanlı İmparatorluğundan yola çıkarak Türkiye'de Ulusal Devletin Kuruluşu ve Çok Partili Rejim başlıkları altında anayasal değişme sorunlarına ışık tutmaya çalışıyor. Tadımlık Anayasa ve anayasacılık, Batı kökenli olgu ve kavramlardır. Bunların temelinde hak ve özgürlük talepleri (siyasal
22.4 TL. 32 TL.
 %  25
Kısa 20. Yüzyıl; 1914 - 1991 Aşırılıklar Çağı
Birinci Dünya Savaşının Başlangıcından, SSCBnin çöküşüne kadar olan dönemi ayrıntılı bir şekilde anlatan Kısa 20. Yüzyıl, günümüzde yaşananları anlamaya yardımcı olacak. Başucunda bulundurulması gereken bir kitap. Felaket Çağı Altın Çağ Toprak kayması Dünya devrimi Soğuk savaş Toplumsal devrim 1945-1990 Kültürel devrim Kriz onyılları Üçüncü dünya ve devrim Büyücüler ve çırakları: Doğal Bilimler
51 TL. 68 TL.
 %  25
Türkiye Solunun Kısa Tarihi; Denizlerin Yolu
12 Eylül öncesinde sosyalist ve devrimci örgütlerin kaç fraksiyona bölündükleri hep tartışma konusuydu. Kimine göre 49 kimine göre 54 Askeri darbeye kadar hızla artan sayıda ve her geçen gün birbiri içinden bölünen yapılarıyla Türkiye Sosyalist Hareketi esaslı bir külliyatın konusuydu. Bir de buna sosyalist dernekleri, devrimci sendikaları ve sivil toplum kuruluşları ile yasal siyasi partileri ekleyince külliyat epeyce kalabalıklaşıyordu. Kim nerde kurulmuş, kurucuları kimler, hangi ideolojik politik hattı
22.5 TL. 30 TL.
 %  25
Sürgünlerin İktidarı
İttihad ve Terakki Cemiyeti mensuplarının siyasi yaşamları sürgünlerle başladı. Verdikleri mücadelelerle bir devre damgasını vurmayı başaran bu kesim, farkında olmadan İmparatorluğun sonunu hazırlayacak olaylara karıştılar. Subay, bürokrat ve aydınların oluşturduğu İttihad ve Terakki Cemiyeti, iktidar olmanın hırsı ve heyecanıyla bu fırsatı iyi kullanamadığı gibi yanlış hesaplar ve tercihlerinde siyasetteki tecrübesizliklerinin etkisiyle başarısız oldular. Batılı düşünce ve batılılaşma eğilimlerinin halk ne
17.15 TL. 22.87 TL.
 %  25
Keşke Bir Öpüp Koklasaydım; Geride Kalan Aileler 12 Eylülü Anlatıyor
Zaman geçiyor, dünya değişiyor ve hayatlarımız yeni ufuklara açılıyor günbegün. Ama bir şeyler kalıyor geçmişten, bir türlü kabuk bağlamayan ve inceden sızlayan bir yara gibi, 12 Eylül gibi. Keşke Bir Öpüp Koklasay-dım, işte bu yaraya dokunuyor. Yakın tarihimizin bu en travmatik top-lumsal dönüşümünün ve baskı rejiminin yeni bir kaydını tutarak, cezanın yalnızca cezaevlerinde çürütülenlere değil, onların ailelerine ve aslında toplumun tamamına da kesilmiş olduğunu, kısacası bir mahpusluk hali-nin dışarıda k
30 TL. 40 TL.
 %  25
İsrail'in Şifresi (Cep Boy)
İSRAİL´İN ŞİFRESİ İsrail´in Filistin´i yok etme planları Gazze´de Filistinlilere Yaşatılan İnsanlık Dramı Tevrat´ta Yehova´nın ahid aldığı; Petrollü Topraklar (Oily Iands), Sulu Topraklar (Watery Lands), Kutsal Topraklar (Holly Lands) Ülkesi Neresi? İsrail´in Tevrat´a göre sınırları: Güneyde tüm Sina Yarımadası ve buna ek olarak Kuzey Mısır´ın Kahire´ye kadar uzanın parçası; doğuda Ürdün´ün tamamı ve Suudi Arabistan´ın kuzey bölgesi; Kuveyt´in tümü ve Irak´ın çok büyük bir bölümü; kuzeyde Lübnan´ın ve Sur
20.77 TL. 27.69 TL.
 %  15
Feodalizmin Devlete İsyanı ve Dersim Olayları
Feodalizmin yansıması olan Dersim isyanı hakkında bugüne kadar pek çok şey söylendi, yazıldı. Yazılanlar daha çok nakil bilgilerine dayandırıldı. Çünkü Dersim 1937/38 hakkında gerçek bilgilerin saklı olduğu arşivler henüz açılmadı. Ancak Devlet arşivleri dışında var olan ve konuyla dolaylı ya da doğrudan ilgili bazı belgeler derlendi; bugüne kadar bilinmeyen bazı olaylar ve konular farklı bir bakış açısıyla sorgulanarak yorumlandı. Sorgulanan konular; - Feodalizmin katı yüzü... - Feodalizmin temel kurallar
34.85 TL. 41 TL.
 %  25
Parlamento İçtüzük Metinleri; Osmanlı'dan Günümüze
130 yılı aşan modern parlamento tarihimizin başta gelen birincil kaynakları arasında içtüzük metinleri vardır. Yasama organının yapılanmasının ve işlerliğinin hukuki çerçevesini çizen içtüzükler sessiz anayasa, parlamento hukuku ise sessiz anayasa hukuku olarak adlandırılabilir. Türk parlamento tarihimizin ilk içtüzüklerinden günümüze kadar hiç değişmeden gelen hükümler ve kök salmış uygulamalar vardır. Yasama laboratuvarının çetin testlerinden başarıyla geçen, yılların eskitemediği kimi içtüzük hükümleri,
16.67 TL. 22.22 TL.
 %  30
Mührün Gücü; İlk Türk-İslam Devletlerinde ve Osmanlılarda Bürokrasi
Bu kitap Osmanlı devletinin sevk-idare ve yönetim tekniği (bürokrasisi) üzerine bir incelemedir. Osmanlı bürokrasisi, kendinden önceki Türk-İslâm devlet yönetimlerinin asırlarca süren birikimlerinin özetidir. Osmanlılar bu birikimle, üç kıtada yirmi milyon kilometre karelik coğrafya üzerinde, sonradan içinden kırk ayrı devlet çıkmış, farklı din, dil ve etnisiteye sahip milletler topluluğunu, 600 yıl başarı ile yönetmişlerdir... Kitapta yönetim tekniğini, yani bürokrasiyi formüle eden onlarca belgenin anal
44.1 TL. 63 TL.
 %  25
Hatırlıyorum - Türkiye'de Gayrimüslim Hayatlar
İlk baskısını 2003´te yaptığımız Hatırlıyorum, gayrimüslimlere yönelik olarak cumhuriyet tarihi boyunca sürdürülmüş politikaların bireysel hayatları ne şekilde etkilediğini gözler önüne seriyor. Altmış yaşın üzerindeki Rum, Ermeni ve Yahudi on beş kişinin hayat hikâyeleri ve tanıklıkları yer alıyor kitapta. Yakın tarihte azınlıkların yıkımına ve göçlerine neden olan Varlık Vergisi, 20 Kura Askerlik, 6-7 Eylül gibi olaylara dair yakın tanıklıklar bunlar. Hatırlıyorum, Türkiye´de farklı dil, din ve kültürle v
18.38 TL. 24.5 TL.
 %  25
Bir Otorite Tarihi; Süreklilikler ve Değişiklikler
Otorite, toplumun çeşitli düzeylerinde, okulda, ailede, işyerinde ya da devletin elinde aslında uzun bir zamandır krizde. Bu krizin ne olduğunu ya da nasıl aşılacağını anlayabilmek için öncelikle otoritenin ne olduğunu ortaya koymak gerek. Gerard Mendel, bu sorunun cevabını bulmak için tarihe dönmemizi öneriyor. Hindistan`dan Afrika`ya, Antik Çağ`dan bugüne, Mendel`e göre her yerde ve her zaman otoritenin temelinde ortak bir antropolojik zemin vardı. Bütün toplumlar hayatta kalmakla ilgili bilincil korkula
30.75 TL. 41 TL.
 %  25
Osmanlı Gayrinizami Harp Doktrini
Taktik olarak, bir eşkıya çetesi ile karşılaşan Osmanlı zabitleri, evvela arazi durumunu inceleyip, kuvvetlerini çeteyi çembere alacak ve kaçış yollarını kapatacak şekilde yerleştirerek, en kısa yoldan etkili bir hücumla çetenin merkezine doğru taarruz edecek şekilde harekâtını planlayarak başarıya ulaşıyordu. Osmanlı ordusunun gayrinizami harple sürekli meşguliyeti, askerî gelenek ve performans üzerinde önemli izler bırakmıştır. Osmanlı askeriyesinin, kendine mahsus bir gayrinizami harp doktrinine sahip ol
9.03 TL. 12.04 TL.
 %  25
Çizgilerle Kapitalizmin Korkunç Tarihi
Kapitalizm insanlığın başbelası, her gün yaşadığımız felaket. Bizi aç, yoksul, işsiz bırakan; kendimize, çevremizdekilere, işimize, yaşamaya yabancılaştıran düzenin adı. Ama her düzen gibi onun da bir tarihi var. Kapitalizmin tarihini bilmek en çok da onun tarihin bir vaktinde başlamış bir siyasi iktisadi biçim olduğunu, dolayısıyla tarihin bir başka vaktinde de sona ereceğini bilmek için önemli. Meksikalı yazar ve çizer Rius, Çizgilerle Kapitalizmin Korkunç Tarihi kitabında bu tarihi 15 yüzyılın feodal çağ
14.25 TL. 19 TL.
 %  40
Ülkücü Hareketin Kronolojisi
*Her fikirden, her düşünceden insan bu belgleri görmek isteyecek... *Çünkü kitap sonsuza dek yazılacak bir tarihin kronolojisi... *Ülkücü Hareketin Kronolojisi ilk defa yazılıyor, bundan sonra da yazılmaya devam edecek. *Dokuz ışığın ilk hali nasıldı... *El işareti ile ne zamandan beri Bozkurt yapılıyor... *Menderes'in idam edilmesine Türkeş ne dedi... *Bugün yaşayan hangi kurumlar Türkeş'in eseri... *Kilis'in il olma fikri kimindi... *Bozok Üniversitesi'nin kurulması için verilen kanun teklifi... *Karamano
15 TL. 25 TL.
 %  40
Bir Vatan İki Bozkurt
İki lider: Mustafa Kemal Paşa ve Enver Paşa İkisi de aynı yıl doğdu. İkisi de kurmay subay İkisi de Türk davasına gönül verdi. Ama; Biri başardı, biri başaramadı. Biri imparatorluğun çöküşünde anılırken, diğeri yeni bir ülkenin doğuşuyla anıldı. İki büyük değer Biri vatanı kurtardı; Türkiye Cumhuriyetini Kurdu. Diğeri Turanı kurmak istedi; Pamir Dağlarının etekle-rinde istilâcılarının kurşunlarıyla şehit düştü Biri Türkiyenin öncüsü, diğeri Türk dünyasının öncü-sü Bir iki devi bir kitapta bir araya getirdik
12 TL. 20 TL.
 %  25
İngiliz İstihbarat Raporlarında Fişlenen Türkiye
Sultan V. Mehmed İttihat ve Terakki kurbanı olarak görülmelidir. Vahdeddin Efendi Hükümdar ailesinin yaşlı üyeleri arasında tek karakter sahibi adam olarak bilinir. Ahmed Ağaoğlu Yahudi soyundan Kafkasyalı bir ihtilalci; Rus Gizli Servisi´nin eski provokatör bir ajanı. 1904 yılında Bakü´de Ermenilerin Müslümanlar tarafından katliamını organize etti. Rusya´ya liberal rejimin gelmesiyle gözden düştü, saklandı. 1908´de Türkiye ile ilişkilerini düzeltti ve İslam´a yaptığı içeriği belli olmayan hizmetleri yü
16.5 TL. 22 TL.
Sıralama : Göster :
Toplam 17 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1