Sonucu Daralt
Kategori
Etiketler
Yayıncı
Fiyat Aralığı
Eser Sahibi
(x)Namık Kemal

Namık Kemal

NAMIK KEMAL

 

1840-1888 yıllarında yaşamış yazar, gazeteci, devlet adamı ve şairdir. Şinasi’nin çıkardığı Tasvir-i Efkâr gazetesinde halkı uyandıran ve vatan sevgisini öne çıkaran makaleler yazarak yazı hayatına başladı.

Yeni Osmanlılar Cemiyeti'ne üye oldu. Bu süreçte İstanbul’dan uzaklaştırılmak için Erzurum ili vali muavinliğine atandı. Ancak bu göreve gitmedi ve Paris’e kaçtı. 1870 yılında İstanbul’a döndü. 1873’de sahnelenen Vatan Yahut Silistre oyunu halkta heyecan yarattı. Bunu fırsat bilen hükümet, Namık Kemal’i Magosa Kalesi’ne sürgüne gönderdi. 1876’da İstanbul’a dönen yazar, bir yıl sonra yeniden sürgün edildi. Yaşamının son on yılını Sakız ve Rodos adalarında sürgün olarak geçirmiştir. Mezarı Gelibolu’da bulunmaktadır.

 

ESERLERİ:

Oyunları

Vatan Yahut Silistre (1873, yeni harflerle 1940)

Gülnihal (1875)

Âkif Bey

Zavallı Çocuk (1873)

Kara Belâ

Celâleddin Harzemşah

Romanları

İntibah (1876)

Cezmi (1880)

Tarih konulu eserleri

Bârika-i Zafer

Devr-i İstîlâ

Evrâk-ı Perîşan Serisi (1872)

Silistre Muhâsarası (1873)

Kanije Muhâsarası (1874)

Osmanlı Tarihi Medhali (1888)

Edebi tenkitleri

Bahar-ı Daniş (1874)

Terceme-i Hâl-i Nevruz Bey (1875)

Mukaddeme-i Celal (1888)

Tahrîb-i Harabat

Takip

İrfan Paşa'ya Mektup

Renan Müdafaanamesi


Devamını göster ..
Sıralama : Göster :
Toplam 45 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1
 %  25
İntibah
Ali Bey, iyi eğitim görmüş, varlıklı bi ailenin çocuğudur. Öğrenimini ve üzerindeki ilgiye rağmen, hayat tecrübesinden tamamen yoksundur. Bir gün Çamlıca'da dolaşırken adı Mahpeyker olan çok güzel bir kadınla tanışır. Ali bey, ilk karşılaşmada bile büyük ilgi duyduğu bu kadını derin bir aşkla sevmeye başlar. Oysa kadının kirli bir geçmişi vardır ve kendisine duyulan bu sevgiye layık biri değildir. Durumun farkında olmayan ve onu da kendisi gibi temiz bir sevda içinde hayal kuran genç adam, kısa zamanda evin
7.5 TL. 10 TL.
 %  30
İntibah; Uyanış
Edebiyatımızda ilk edebi roman olarak kabul gören İntibah; aşk, kıskançlık, intikam duygularını işleyen psikolojik bir yapıttır. Namık Kemal, bu romanda Batılı romancılara özgü bir betimleme ve tahlil yöntemi ortaya koyar. Bugün bizim için İntibah romanının değeri, eski Türk edebiyatına karşı yeni bir edebiyat girişimi olarak tarihimizde yer almasıdır. Romanda korumacı bir aile tarafından yetiştirilen genç bir erkeğin dönemin eğlence anlayışıyla tanışmasından sonra gelişen olaylar anlatılır. Kendisini tan
10.5 TL. 15 TL.
 %  30
Vatan Yahut Silistre
Namık Kemal'in tiyatro projesi ve pratiği, vicdana seslenmek üzerinedir. Aynı zamanda vatan fikrinin de mecrası olan vicdanı etkileyerek, onun örtülerini kaldırıp açarak ahlaki etkileyiciliği olan estetik deneyimler oluşturmayı amaçlamaktadır Namık Kemal. -Fatih Altuğ İslam Bey, uzaktan uzağa Zekiye'yi sevmektedir ve gönüllü olarak orduya katılır. Vedalaşmak üzere Zekiye'nin yanına gider. İslam Bey'e çılgınca âşık olan Zekiye ise kılık değiştirerek sevdiği adamın arkasından gider ve gönüllüler takımına ka
6.3 TL. 9 TL.
 %  15
İntibah
Nâmık Kemal'in Kıbrıs Magosa'da sürgündeyken yazdığı bu eser, edebiyatımızda ilk edebi roman olarak gerçekçi bir dil ile yazılmıştır. Nâmık Kemal'in Romantik üslûpla kaleme aldığı bu eserde, tutkuyla yaşanan aşkın sevecenliğinde, mutluluğu aile yuvasında değil de, tüm kötülüklere kapı açan Mahpeyker'e olan aşkında arayan Ali Bey'in tüm ailesinin başına açtığı bu dram yer almaktadır. Sen ateş, yaktın, zaten yanmış olan gönlümü, Yeniden heveslendirdin şu kendinden utanmış gönlümü...
12.75 TL. 15 TL.
 %  25
Vatan Yahut Silistre
Tanzimat döneminin en önemli isimlerinden birisi olan Namık Kemal, hemen hemen tüm eserlerinde vatan, hürriyet, millet kavramlarını esas almıştır.Batılı anlamda ilk tiyatro eserimiz olan Vatan Yahut Silistre, Namık Kemalin de yazdığı ilk oyundur. Eser, Namık Kemalin sağlığında Gedikpaşa Tiyatrosunda sahnelenmiş hatta gösterimin ardından çıkan bazı olaylar ve İbret gazetesinde yayımlanan bazı makaleler, Namık Kemal ve arkadaşlarının sürgüne gönderilmesine neden olmuştur. Bir tiyatro eseri olarak ayrıca ilg
5.63 TL. 7.5 TL.
 %  35
İntibah
İnsanoğlu garip bir yaratıktır. Zamanla her şeye alışır ve alışmadığı her şeyden korkar... Namık Kemal 1876 yılında yayımlanan romanına ilk olarak Son Pişmanlık adını vermişse de dönemin Maarif Vekâleti romanın adını İntibah: Sergüzeşt-i Ali Bey olarak değiştirip bazı kısımlarını ise sansürlemiştir. Eser, Cumhuriyet'in ilanından sonra ilk kez 1944 yılında Latin harfleriyle basılmıştır. Romanda iyi yetişmiş fakat hayat karşısında tecrübesiz olan Ali Bey'in kötü bir kadın olan Mehpeyker'e âşık olması ve b
9.75 TL. 15 TL.
 %  25
İntibah
Namık Kemal, çeşitli makalelerinde roman hakkındaki görüşlerini ifade eder. Celaleddin Harzemşah adlı tiyatro eserine yazdığı önsözde (Celal Mukaddimesi) eski hikâyelerimizi romanla karşılaştırarak eleştirir, Namık Kemal romanda üç şey aramaktadır: Olayın gerçekleşebilme imkânı; konunun ahlak, adet, duygu ve ihtimallere dayandırılması ve tasvir. İntibah 23 bölüm hâlinde düzenlenmiştir. Her bölüm konusuna uygun olarak divan edebiyatından seçilen bir beyitle başlar. İlk bölümdeki bahar tasviri kasidelerin ne
11.25 TL. 15 TL.
 %  30
Vatan Yahut Silistre
Vatan ve özgürlük şairi Namık Kemal, ömrü boyunca yurt sevgisini ve özgürlük aşkını aşılamak için çalışmış bir edebiyat insanı, gazeteci ve aydındır. Türkiye'de aydınlanmanın öncü isimlerindendir. Onun zulme ve esarete karşı mücadeleyi anlatan eserleri, Kurtuluş Savaşı'na giden yolda halkın bilincinde büyük yer tutmuş, kendinden sonraki kuşakları da etkilemiştir. Tiyatronun modernleşmesi için büyük çaba harcayan Namık Kemal, izleyicilere belli düşünceleri aktarmak için en yararlı ve eğlenceli yolun tiyatro
7 TL. 10 TL.
 %  35
Cezmi
Yüksel ki yerin bu yer değildir. Dünyaya geliş hüner değildir. Türk edebiyatında tarihî roman türünde kaleme alınmış ilk örneklerden sayılan eser aslında iki cilt olarak planlanmışsa da sadece birinci cildi yazılabilmiştir. Namık Kemal'in ikinci romanı olan Cezmi konusunu, XVI. yüzyılda II. Selim devrinde başlayıp aralıklarla yarım yüzyıl kadar devam eden Osmanlı-İran savaşlarından alır. Namık Kemal'in 1877'de Midilli'ye gittikten sonra yazdığı romanın başında, XVI. yüzyılın genel siyasî durumuyla romana a
16.25 TL. 25 TL.
 %  25
İntibah
Kadınlara göre en can yakıcı durum, bir rakibin üstünlük kuvvetiyle yenilmektir. Özellikle rakip kahrına uğrayan kadında güzellikten başka bir üstünlük kaynağı olmaya! Bu hakaret üzerine Mehpeyker'in bütün duygularını vefasız sevgilisinden zalimce bir intikam alma arzusu kapladı. Masumluktan uzak bir sevginin, son vermeye kalkışılınca şefkatsiz bir kine dönüşmesi tabiîdir.
9.03 TL. 12.04 TL.
 %  25
Vatan Yahut Silistre
Vatan kadar mukaddestim; çünkü, bana hıyanet vatana hıyanetti... On iki bin Osmanlı kadar dehşetli idim; çünkü, on iki bin Osmanlının göreceği hizmeti yalnız başıma yapmaya memurdum. Bir devlet gibi batıp da dünyayı dehşet içinde bırakmak, milyonlarca nüfusu -anasından ayrılmış yetimler gibi- arkasından ağlatmak, on iki bin mert gibi dövüşe dövüşe şehit olup da tarihlerde tek başına bir ordu sayılmak bir insana ne büyük şereftir
9.03 TL. 12.04 TL.
 %  25
Vatan Yahut Silistre
Vatan Yahut Silistre'nin asıl değeri ve şöhreti fikrî ve hissî muhtevâsından gelir. Türk edebiyâtı vatan fikrini ve sevgisini, en samîmî ve en parlak şekli ile, ilk defa bu eserde tanımıştır. Bu sevgi o kadar mükemmel olarak ifâde ve telkîn edilmiştir ki, seyirci veyâ okuyucu, bu sevgiden başka hiçbir şey düşünemez ve göremez duruma gelmekte; onun vecdi ve büyüsü içinde eserin bütün kusurları silinip gitmektedir. Vatan Yahut Silistre, tiyatro edebiyâtımızda bir merhale olduğu gibi, koynunda vatan sevgisinin
9 TL. 12 TL.
 %  25
İntibah
Gerçekçi bir dille yazılmış olan İntibah, aşırı korumacı bir aile tarafından yetiştirilen bir delikanlının yaşamın zorluklarıyla başa çıkamaması ve gerçek dünyaya uyum sağlayamamasını konu alır. Roman akıcı bir anlatıma sahiptir. Yaşanan olaylar karşısında soğukkanlılığını koruyamayan, pek düşünmeden ani kararlar veren delikanlı, hem kendisinin hem de sevdiklerinin hayatını mahvedecektir. Son pişmanlık fayda etmez şeklinde özetlenebilecek olan olaylar dizisi, dönemin yaşam tarzı, alışkanlıkları ve artık gün
5.63 TL. 7.5 TL.
Büyük vatan şairi Namık Kemal´in bu romanı, edebiyatımızın roman türünde ve az çok tekniğine uygun, ilk telif yapıtı sayılabilir. Zavallı bir esir kızın acıklı yaşantısını anlatır. Edebiyat Öğretmeni Fazıl YENİSEY tarafından bugün konuşulan türkçeye uygulanarak, sayın halkımızın ve gençlerimizin yararlarına sunulmuştur.
21 TL.
Türk tiyatro tarihinin kült eserlerinden biri olan Vatan Yahut Silistre ile Namık Kemal kuşaklar boyu devam edecek bir Vatan edebiyatının temellerini atmıştır. Osmanlı İmparatorluğu'nun çözülme döneminde vatan sevgisini canlı tutmak amacıyla defalarca oynanmış ve günümüzde de oynanmaya devam eden oyun, Namık Kemal hayattayken Rusça ve Almancaya, daha sonra da Fransızca, Sırpça ve Arapçaya çevrilmiştir. Düşünceleri ve eserleriyle sadece yaşadığı çağı değil, sonraki kuşakları da etkileyen Namık Kemal her şeyd
13 TL.
Hicretin IX. yüzyılı ki (Miladi XV. yüzyıl) son senelerinde (1495) Osmanoğlulları´ nın onuncu padişahı Kanuni Sultan Süleyman dünyaya gelmişti. Birbirinden önemli birçok tarih olaylarını ve büyük keşifleri içine alan bu yüzyıl, insanlık tarihinde en üstün bir çağrıdır. Güya ki kudret eli, ancak birkaç bin yılın içine sığabilecek olayları bir araya toplamış da, bir mucize daha göstermek için, yüz yıldan ibaret bir zaman içine sıkışmıştı.
22 TL.
 %  30
Harp Sanatı Muallimi Fatih Sultan Mehmed
Namık Kemal, Tanzimat Dönemi'nde düşünce, sanat ve siyaset alanlarında oldukça önemli bir konuma sahiptir. Namık Kemal'in bu dönemde yapmış olduğu çalışmalar ve vermiş olduğu eserler Türk edebi ve fikir dünyasına yeni boyutlar kazandırmıştır. Namık Kemal'in kaleme aldığı önemli eserleri arasında, Fatih Sultan Mehmed Dönemi'nin siyasi tarihini irdelediği ve nihayetinde nitelikli bir 'Fatih Sultan Mehmed' okuması sağlayan çalışması da yer alıyor. Bir Harp Muallimi Fatih Sultan Mehmed kitabında: II. Mehmed'in
9.8 TL. 14 TL.
 %  30
Yavuz Sultan Selim
Namık Kemâl'in bu ufak kitabı Türk tarihinin efsane şahsiyeti ve Türk milletinin idealindeki lideri olan Yavuz Sultan Selîm'i anlatmaktadır. Kitabın müellifi Namık Kemâl'in dediği gibi, Şu dev­let-i muazzama-i Osmaniye'nin en büyük adamı Sultan Selîm'dir. Halife-Pâdişâh Sultan Selîm'in yaptığı işler büyük olduğu kadar, manevî dünyası da o nispette büyüktü. Hatta diyebili­riz ki, manevî dünyası, o muazzamat-ı umur sayılan işlerle kı­yas edilse ruhî âleminin vüs'atı bizleri hayretlere gark edecek derecededir.
9.8 TL. 14 TL.
 %  25
İntibah; Ölümsüz Klasikler
İntibah'ta, modern Türk edebiyatının kurucularından sayılan Namık Kemal, Ali Bey'in macerası eşliğinde kadın ve erkeğe bambaşka bir açıdan yaklaşıyor. Maddeten ve manen eşit olmayan insanlar arasındaki ilişkileri kendi roman anlayışı çerçevesine oturtuyor ve 'insan doğasının yönlendirmesi' meselesini işliyor. Ali Bey ve Mehpeyker, bu romanın kahramanları olmanın ötesinde atomik kişilikler olarak sonsuza değin parçalanıyorlar. Yine İstanbul'da, İstanbul içinde...
9.75 TL. 13 TL.
Sıralama : Göster :
Toplam 45 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1